Periyodik Doktor Kontrolü

Günümüzde sağlık hizmetlerinin ana amacı kişilerin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sağlamak ve sağlıklı yapının korunması, sürdürülmesi adına koruyucu etmenleri ön plana alarak destek sağlamaktır. Bireylerin hasta olmadan ve bu riski taşımadan uzak tutulması en nihai amaçtır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak olan periyodik doktor kontrolleri ile bakımevinde bulunan bireylerin güvenliği sağlanmış olmaktadır.

Periyodik doktor kontrolleri adım adım ilerletilerek her noktanın ele alınmasına, olası durumların ortaya çıkma durumunu incelemek ve engellemek amacı ile gerçekleştirilmektedir. Bireyin kontrolleri yapılarak gereksiz bir tedavi sürecine girmeye engel olunarak yorulmasını ve zamanının boşa harcanmasına engel olunmaya çalışılmış olunacaktır. Cinsiyet ve yaş durumlarına bakılarak, çeşitli kriter durumları da incelenerek süreç içerisinde tüm etmenler ele alınarak sistemli bir şekilde süreç ilerletilmiş olmaktadır.

İçinde bulunan dönem çerçevesinde ortaya çıkabilecek olan; hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker ve akciğer hastalıklarının önüne geçebilmek veya varolan durumun kontrol altına alınmasını sağlamak periyodik doktor kontrülleri ile sağlanabilmektedir. Kısaca bu hastalıkların  ne olduğuna değinirsek; hipertansiyon, basitçe kan basıncının ölçülmesi ile hesaplanabilmektedir. Tansiyon ölçümlerinin dikkatli bir şekilde yapılarak kontrol edilmesi, değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir yaşamın ana kaynağı sağlıklı bir kalbe sahip olmak ve onu korumaktan geçmektedir. Ağrıların var olması ve nefes almadaki zorluklara bakılarak düzenli aralıklarla takibin yapılması esastır. Diğer bir önemli ve erken tanının önem taşıdığı hastalık şeker hastalığıdır. Çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtilerin dikkat edildiği hastalıkta koruyucu önlemlerin alınması ve tedavinin planlanması olası etkilerin açığa çıkarak kompleks bir sürecin oluşmasının önüne geçmektedir. Nefes almada zorluklar ve öksürüklerin de dikkat edilerek akciğerlerde gözlenebilecek olan problem durumlarının önüne geçilmesi periyodik doktor kontrollerinin önemli bir alanını oluşturmaktadır. Ayrıca duyma ve işitme başta olmak üzere, kanser ve hareket sistemi problemleri de dikkat edilen, üzerinde çalışılması gereken önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Görme durumu bireylerin sağlıklı ve doyum alarak yaşam geçirmesi adına gereklidir.

Yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlılık döneminde de gerekli adımların kontrol edilerek ilerletilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi kurumumuzun hassas olduğu önemli bir nokta olmaktadır.