Psikolojik Destek ve Kontrol

Kurumumuzda bulunan kişilerin psikolojik açıdan sağlıklı olması ve destek verilmesi tedavilerin başarılı olarak ilerletilmesi adına gerekli ve önemli olmaktadır. Her yaştan birey gelişim dönemleri içerisinde çeşitli engel durumları ile karşılaşmakta ve o evreyi sağlıklı atlatmak için uğraş vermektedir. Amacımız, gelişim dönemlerinde üstesinden gelmesi beklenen durumlara karşı bireylere destek sağlamak, onları korumak ve gelişimini desteklemektir.

Genç yetişkinlerin kimlik karmaşası yaşayarak bir morotoryum sürecini yaşaması esnasında karşılaştığı problem durumları onun psikolojik olarak yıpranmasına neden olabilmektedir. Kişinin başarı, değer, özgüven konularında destek alması ve ben kimim ne yapmam gerekiyor gibi sorulara cevap ararken içinde bulunduğu durumu değerlendirerek kendine ulaşılabilir amaçlar koyarak gelişimine destek olması önemlidir. Ek olarak depresyon, anksiyete ve öfke problemleri gibi alanlarda destek sağlayarak bireylere alanında uzman kadro ile yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Genç yetişkinler yaşamlarını iletlettikçe üretkenlik evresine geçerler. Üretkenlik evresinde olan bireyler kendi yaşamlarına katkıda bulunmak için iş, evlilik veya yeni bir uğraş alanına girerler. Kurumumuzdaki bireylere gelişim evrelerinde üstesinden gelmesi gerekli olan alanlarda destek sağlamak kaçınılmazdır. Bu alanda verilecek olan çalışmalar tedavi sürecine de etki edecektir. Kendini üretken hisseden bireylerde ruhsal problemlerin oluşma olasılığı da azalacaktır.

Yaşlılık dönemine geldiğimizde artık benlik bütünlüğünü kurmak gerekmektedir. Kişinin yaşam boyunca sağladığı kimlik, kendinden emin olarak gerçekleştirdiği verimli çalışma planları bir bütün haline getirilerek doyum noktasına ulaşmaktadır. Süreci incelediğimizde bireylerin yaşamından zevk alarak tatmin duygusunu oluşturması beklenir. Ayrıca bu dönemde fiziksel gücün zayıflaması ve maddi desteğe ihtiyacın artması gibi durumların da ön plana çıkması ile tolere güçlerinin arttırılarak kişilerin kendine güven duyması, çabalama güdüsünün pekiştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kendini değersiz bir birey olarak hissederek tedavi aşamalarındaki çabasını da azaltabilmektedir. Bireylerin düzenli aralıklar ile alanında uzman kadro ile etkileşimde olması gerekmektedir.

Süreçte bir diğer önemli olan etmen ailedir. Ailenin öteki fertleri de bu süreçten etkilenmekte ve hasar görebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gerekli olacak olan durum bütün üyelerin ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek duygu düşünce paylaşımında bulunması ve sorun beklentilerini paylaşarak sürece katkı sağlamasıdır.